PUSH UP

2
1
3
Screen Shot 2015-07-09 at 10.54.34

About me

Jag arbetar med skulptur, installationer,
måleri och film

Att konstnärligt förena satir med värme är svårt. Att åskådliggöra livets under och samtidigt belysa dess sårbarhet med sentiment utan sentimentalitet är kanske ännu svårare. Eva Högberg klarar båda delarna och därför är hennes konstnärskap egenartat. Uppsala kommun, kulturstipendium 2007

MITT CV

KOMMANDE UTSTÄLLNINGAR

夜の森
Into Deep Self
Galleri Mona
Tokyo, Japan
24- 29 Maj 2017

Tillsammans med
Toshiko Watanabe, Hitomi Iwano, Shogo Miyasake
(Design Shogo Miyasake)

Recensioner

“Det finns en värdighet monumentalitet i Eva Högbergs arbete som gör att man lämnar Anatomiska teatern med en fördjupad insikt om livets värde och nödvändigheten att värna dess bestånd."

Cristina Karlstam
Upsala Nya Tidning , August 21, 1999

“Allt i Eva Högbergs konst är organiskt, på samma gång helt artificiellt.”

Robert Stasinki
Upsala Nya Tidning, November 27, 2004

"Det största mötet mellan intellekt och känsla som varit i den akademiska staden Uppsala."

Curt Källman
konstnär, utbildad vid Konstakademin, Stockholm, Grundare av Vedic art

Att konstnärligt förena satir med värme är svårt. Att åskådliggöra livets under och samtidigt belysa dess sårbarhet med sentiment utan sentimentalitet är kanske ännu svårare. Eva Högberg klarar båda delarna och därför är hennes konstnärskap egenartat.

Stipendiekommiténs Motivering
Uppsala Kommuns Kulturstipendium 2007